Inlägg av: Anna Degrell

Så länkar du till ditt forum

Hur du presenterar ert forum på webbplatsen har stor betydelse för hur effektivt forumet blir och hur mycket aktivitet ni får relativt till era andra kanaler. Kunder väljer oftast den kontaktväg som har störst fokus på er webbplats. Länkens placering Många funderar på varför kunderna fortfarande ringer eller mailar in när man startat upp ett forum… Läs mer »

Vill du byta erfarenheter med andra redaktörer?

Förra året anordnade vi en mycket lyckad användarträff där 30 deltagare från olika företag deltog och bytte erfarenheter med varandra runt Kundo Forum. Nu är det dags igen! På Kundos användarträff du får möjlighet att träffa andra som arbetar med Kundo Forum för att byta erfarenheter, diskutera utmaningar och lära av varandra. Som en introduktion kommer… Läs mer »

Utbildning i skrivteknik & kundbemötande den 5 maj

Tisdagen den 5 maj är det dags för ett nytt tillfälle för vår uppskattade öppna utbildning i skrivteknik och kundbemötande tillsammans med Anna Hass från Expressiva.  Språket ni använder, och svaren ni skriver, påverkar vad kunderna känner för er och för det ni säljer. I dag är det självklart att ge kunderna service i de kanaler… Läs mer »