Undersökning: Digital kundservice i Sverige 2016

illustration-service-desk-2-whiteDet digitala området förändras snabbt. Fenomenet digital kundservice beskriver trenden att den klassiska kundservicen flyttar ut i nya digitala kanaler. Det innebär nya användarbeteenden och krav på organisationen som vi måste förstå och möta.

Det finns gott om undersökningar och rapporter om webb och sociala medier, men allt för få om digital kundservice. Vi upplever att det saknas djupare insikter inom den nya kundserviceverksamhet som växer fram i spåren av de mer övergripande trenderna. Därför startade vi på Kundo denna årliga undersökning. Här kan du ta del av resultatet från  den förra undersökningen som genomfördes 2014 och publicerades 2015.

Vem kan svara?

Vi söker främst dig som är chef eller ansvarig för kundservice på ett företag eller stor avdelning på samma företag. Vi accepterar även svar från medarbetare inom kundservice eller andra roller som har relevant insikt på området.

Varför ska jag svara på undersökningen?

  • Du får tal del av resultaten från undersökningen två veckor före alla andra
  • Du bidrar till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte inom området digital kundservice i Sverige
  • Det går snabbt! Inte mer än fem minuter av din tid.
  • Det är roligt! 🙂

Svara nu!

Svara på undersökningen härTack för din medverkan!

Har du frågor om undersökningen får du gärna kontakta Björn Lilja på telefon 0733 952 954 eller e-post.

En kommentar

Kommentera