E-delegationen om att ta till vara synpunkter från besökarna

I förra veckan släppte E-delegationen ett förslag till den nya vägledningen för webbutveckling (tidigare kallad ”Vägledningen 24-timmarswebben”). Den nya vägledningen är fortfarande i beta och man bjuder in alla som vill att kommentera och vara med och förbättra den nya vägledningen. Ta chansen!

En ny riktlinje denna gång är vi på Kundo extra förtjusta i, nämligen R38: ”Ta tillvara synpunkter och önskemål om förändringar på webbplatsen”. Här kommer ett kort utdrag:

Om besökare lätt kan lämna förslag och rapportera in felaktigheter får webbplatsansvariga värdefull information om hur webbplatsen kan förbättras.

Idag finns det olika verktyg och tjänster för att hantera synpunkter. Vissa av dessa erbjuder en öppen hantering av synpunkter på ett sätt som minskar arbetsbelastningen för den som tar emot synpunkter och ökar möjligheterna till konstruktiva förslag för besökarna.

Det är möjligt att med små medel möjliggöra synpunkter på en webblösning.

Att E-delegationen väljer att lyfta fram detta som en riktlinje tycker vi tyder på två viktiga saker:

  • Det har blivit etablerad kunskap att synpunkter och önskemål från besökare bidrar till en bättre webbplats.
  • Det visar för oss på Kundo att vår tjänst fyller en viktig och relevant roll.

När vi möter olika företag och organisationer och pratar om detta upplever vissa det fortfarande som något lite obehagligt när man bjuder in besökare eller kunder till dialog. Förhoppningsvis hjälper de nya riktlinjerna även till att minska denna oro på sikt.

Texten ovan nämner också, men lite mer diffust, de konkreta fördelarna med öppen hantering av synpunkter, alltså så som Kundo fungerar idag. Man lyfter fram att det ökar möjligheterna till konstruktiva förslag och minskar arbetsbelastningen.

Ett fantastiskt steg i rätt riktning tycker vi!

Kommentera

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>