Så påverkar Kundo er SEO

Många undrar hur Kundo kan bidra till företagets arbete med sökmotoroptimering (SEO). Därför tänkte vi här passa på att utveckla den frågan lite närmare.

Vad är SEO?

SEO, eller sökmotoroptimering som det kallas på svenska, handlar om metoder för att få sidor på er webbplats att komma så högt upp som möjligt i resultaten hos sökmotorer. Det finns många olika sökmotorer på marknaden men i Sverige och i stora delar av världen pratar man mest om Google som är helt dominerande med över 95% av många marknader.

För 5-10 år sedan handlade sökmotoroptimering mycket om att påverka sökmotorn till att ranka den egna webbplatsen så positivt det bara gick. Idag har sökmotoroptimering utvecklats till att handla om tydlighet och att följa sökmotorernas egna riktlinjer. Det finns mycket  man kan göra för att påverka hur sökmotorn rankar en webbplats, men det blir allt svårare att ”lura” sökmotorer med olika engångsinsatser.

Vilka faktorer påverkar hur sidor rankas i sökmotorer?

Enligt Google själva finns det över 200 faktorer som påverkar en sida eller hel webbplats bedöms och placeras i sökresultatet.  Hur algoritmen fungerar är delvis hemligt men det finns flera kända faktorer:

  1. Hur väl utformad er webbplats är: Det ska vara lätt för sökmotorn att förstå innehållet och strukturen på webbplatsen. Detta påverkar man bland annat med välskriven HTML-kod, tydlig länkstruktur och snabba laddningstider. Detta brukar ibland kallas ”Teknisk SEO”.
  2. Trovärdighet: Sökmotorer gör sitt bästa för att bedöma hur relevant och trovärdigt ert innehåll är. Historiskt sett har antalet länkar till sidan eller webbplatsen varit en starkt påverkande faktor för detta. Detta gäller fortfarande men idag spelar även faktorer som aktivitet i sociala medier roll för trovärdigheten. Grundteorin är att en länk är en form av röst på sidan. Länkar från andra webbplatser än den egna skapar högre trovärdighet. Innehållet i länktexten används också för att förstå vilka ord sidan ska ranka högt för.
  3. Innehåll: Sidans innehåll är och kommer alltid att vara viktigt för att placera sig bra i sökresultaten. Skriv relevant, lättläst, uppdaterat och strukturerat innehåll kring ämnena på er webbplats. Det är inte bara innehållet på er egen webbplats som påverkar: Innehåll på den sida som länkar till er är också relevant för att bedöma vad er sida handlar om.

Hur bidrar Kundo till bättre SEO?

Kundo bidrar till att skapa mer sökmotortrafik till er på flera sätt:

  • I takt med att era kunder ställer frågor och lämnar förslag kring er verksamhet så skapas mer relevant innehåll kopplat till er. Detta skapar en större ”träffyta”. Det finns helt enkelt mer aktuell information för sökmotorn att hitta och visa upp för den som söker.
  • Frågor och diskussioner på Kundo (precis som i andra forum) är ofta aktuella och nyligen uppdaterade. Detta är en positiv faktor för sökmotorn.
  • Det innehåll som skapas kring er verksamhet innehåller ofta de nyckelord ni vill ranka bra för. Detta sker naturligt och behöver inte påverkas av er. Ni kan hjälpa båda användare och sökmotorer genom att i svaren skapa länkar till sidor på er egen webbplats där den efterfrågade informationen finns.

Det bästa sättet att skapa innehåll som uppskattas och inte riskerar att straffas av sökmotorn är helt enkelt att låta användarna ställa frågorna och sedan försöka lämna de bästa svaren kopplade till er produkt och webbplats.

Forum på Kundos domän eller egen subdomän?

Ett normalt forum på Kundo har en address på domänen kundo.se (alternativt kundo.no, kundo.dk eller kundo.fi). Ett exempel är adressen till vårt eget forum: http://kundo.se/org/kundo. På Kundo finns också möjligheten att använda en egen subdomän, exempelvis forum.dinwebbplats.se.

Vilken av dessa lösningar som är bäst beror på på ett par olika saker:

Vilken av domänerna bedömer du har högst trovärdighet? Kundos domän används av hundratals forum och får därför naturligt många länkar till sig. Att få naturliga länkar till sin egen webbplats från den domänen är därför ofta en bra idé. Även om ni har en verksamhet som är mer känd än Kundo är det inte självklart att er webbplats har högre trovärdighet hos exempelvis Google. Har ni däremot själva ett mycket starkt varumärke online (SVT, TV4, DN, Tradera, osv…) är en subdomän troligen bättre. Vi diskuterar gärna detta närmare i ert specifika fall.

Vad skapar mest trovärdighet hos era användare? Om ni bedömer att era användare påverkas negativt av att se en adress som inte är en del av er egen domän är det givetvis bättre att skapa en subdomän.

Har du fler frågor om Kundo och sökmotoroptimering? Du får gärna skicka ett mail till mig så berättar jag mer!

/Björn

När svarar företagen på inlägg?

Förra veckan publicerade vi statistik över när det skrivs flest inlägg i Kundos forum. Och nu vi följer upp det med statistik över när inläggen blir besvarade. När får kunder svar på sina frågor? Vilka tider arbetar redaktörerna?

Graferna visar aktivitet i form av antal skrivna inlägg och kommentarer från kunder, samt antal kommentarer skrivna som svar av representanter från företagen, s.k. redaktörer. Vi börjar med att kika på hur en genomsnittlig dag ser ut:

editors-activity-day

Aktiviteten bland redaktörer är, precis som för kunderna, störst på förmiddagen. Vi ser tydlig aktivitet under ordinarie kontorstider med en dipp under lunch. Under sen eftermiddag och kväll besvaras få inlägg, så kunder som skriver då får räkna med att få svar dagen efter.
Under en vecka ser aktiviteten ut så här:

editors-activity-week

Aktiviteten är mer samstämmig under veckan än under dygnet. Redaktörerna har dock en lite mer aktiv måndag, då inläggen från helgen ska besvaras. Totalt kommer det in fler inlägg och kommentarer än antal svar från redaktörer. Det beror helt enkelt på att alla kommentar inte behöver svar. Om en kund t.ex. avslutar en konversation med att kommentera ”Tack!” så skrivs i regel inget svar till det.
Sista grafen visar aktiviteten spridd över ett år:

editors-activity-year

Vi ser en något större nedgång på aktivitet bland redaktörer under sommaren, då det är semestertider. Och framför allt går aktiviteten i december kraftigt ned bland redaktörer, medan kunders aktivitet tydligt ökar den månaden. Även januari har större skillnad på antal inkomna inlägg vs. antal svar än resten av året. Det är alltså många som skriver frågor under jul- och nyårshelgerna, men det är svårare att få svar då.

Snabba svar är bland det viktigaste för en riktigt bra kundupplevelse. Förutom den här statistiken så har redaktörer i Kundo tillgång till att se väntetider i sitt forum. Tiden från det att ett inlägg postats till det första svaret från företaget eller organisationen kommit mäts och visas. Så här kan det se ut:

editors-activity-waitingtime

Som inloggad redaktör hittar du den informationen på statistiksidan. Förhoppningsvis kan graferna ovan och statistiken i Kundo bidra till snabbare svar till alla!

 

När skrivs det flest inlägg i ett forum?

För några veckor sedan publicerade Twitter statistik över när folk twittrar som mest. Inspirerade av det ställde vi oss frågan hur aktiviteten i forum på Kundo ser ut. När skrivs det flest inlägg?
Tack vare miljontals besökare och hundratusentals inlägg det senaste året kan vi ta tempen på svenskars forumaktivitet på nätet. Är vi mest aktiva på forum på förmiddag/eftermiddag, sommar/vinter, helger/veckodagar?

Aktivitet har vi mätt form av antal skrivna inlägg och kommentarer. Statistiken vi tagit fram visar mängden inlägg och kommentarer som kommit in till alla våra kunders forum. Vi har inte räknat med redaktörernas egna svar.

Vi börjar med att titta på hur aktiviteten är spridd under dygnet:

activity-day2

Aktiviteten är alltså högst på förmiddagen och kvällen. Mellan kl. 10-11 kommer det in allra flest inlägg, och den andra peaken ligger runt kl. 21.
Nästa graf visar aktiviteten spridd under veckan:

activity-week

Som vi ser är antalet inlägg och kommentarer ganska jämnt fördelade under veckans första 4 dagar, för att sedan avta kraftigt under helgen. Inte helt oväntat. Onsdagar är den populäraste dagen att skriva.
Över ett helt år ser aktiviteten ut såhär:

activity-months

I början av året kommer det in flest inlägg och kommentarer, januari är den allra mest aktiva månaden. Och under sommaren är aktiviteten som förväntat lite lägre. Noterbart är att aktiviteten minskar redan i april.

Så från ovanstående diagram kombinerat drar vi helt enkelt slutsatsen: svenska forumbesökare är som mest aktiva en onsdag förmiddag i januari.
Som en uppföljning på detta har vi även kollat på hur aktiviteten bland redaktörer ser ut, när organisationer och företag svarar sina kunder. Det får du reda på nästa gång – stay tuned!

Så kan ni skapa integrationer med Kundos API

Vi får många frågor om hur man kan använda vårt API för att skapa olika typer av integrationer på sin sajt, i sin app eller olika interna system. Det här inlägget besvarar de vanligaste frågorna.

Varför ska vi göra en integration?

Utgångspunkten för att skapa en anpassad version av sitt forum på Kundo är  att något ska fungera lite annorlunda jämfört med vår standardlösning. Det kan exempelvis handla om:

  • Ni vill integrera Kundo helt i er egen grafiska profil.
  • Ni vill skapa en något annorlunda upplevelse utifrån era mål. Ni vill kanske göra fältet för att skriva nya inlägg mindre synligt för att minska mängden inlägg ytterligare.
  • Ni vill att användaren ska ange mer information. Det kan exempelvis handla om att skicka med en inloggad användares kundnummer eller att be användare peka ut en punkt på en karta när hen rapporterar ett problem.

Om ni har en eller flera av dessa behov är en integration mot Kundos API en bra väg framåt.

Hur går det till?

Integrationer kan göras på flera olika sätt men i grunden är det ett tekniskt arbete som behöver göras på er webbplats, app eller interna system. Ofta görs detta arbete av er egen utvecklingsavdelning eller av en konsult som är kunniga inom det system och programmeringsspråk ni själva använder. Vi på Kundo ställer upp med rådgivning och stöd i den utsträckning ni behöver. Enklare rådgivning är gratis och mer omfattande stöd faktureras på konsultbasis.

Till grund för integrationen ligger Kundos API. Via det kan ert system kommunicera med Kundo för att söka, hämta och spara inlägg och annan information. Dokumentation för utvecklare finns här.

En viktig avgränsning att ha i åtanke är att det så gott som alltid är de delar av Kundo som slutanvändaren (era kunder) ser som man integrerar i sin egen webbplats eller app. Era redaktörer fortsätter att arbeta som vanligt i Kundos gränssnitt där alla verktyg för att besvara inlägg och administrera forumet finns.

Ni bör också ta ställning till hur ”djup” integrationen mot Kundo ska vara. Kanske är det bara forumets startsida som ska integreras i er sajt? När besökaren sedan klickar på ett inlägg kommer de till ert forum som vanligt. Detta alternativ kan du se i exemplet från SkiStar nedan. Vissa vill gå länge och bygga in hela upplevelsen för besökare i sin egen sajt och då måste även de olika vyerna för att läsa ett inlägg och skriva en kommentar byggas. Detta alternativ hittar du hos Rabble och Ikano Bank i exemplen nedan.

Vilken teknik används?

Kundo använder ett s.k. REST-API som kan returnera data i JSON- eller XML-format. Mer information finns i dokumentationen och era utvecklare kommer vara välbekanta med den här tekniken. Vilken teknisk plattform ni själva använder spelar ingen roll ur Kundos perspektiv.

Ett tekniskt övervägande att göra är om hela eller delar av integrationen ska göras i ert backendsystem (.NET, Java, PHP osv) eller via Javascript. Utveckling i Javascript kan på många sätt vara lättviktigare och mer kostnadseffektiv men skapar inte alltid en bra användarupplevelse. Enkelt uttryckt så rekommenderar vi att vissa funktioner, t.ex. automatiskt sök, görs med Javascript medan kompletta sidor som startsidor, inlägg osv. byggs i er backend. Detta är ett område där det en en bra idé att rådfråga oss på Kundo om tips!

Vad kostar det?

Den huvudsakliga kostnaden för en integration kommer ligga i er egen utvecklingstid, oavsett om ni står för den själva eller anlitar en konsult. Hur stor kostnaden blir beror på vilket system ni själva använder och hur ”djup” integrationen ska vara enligt beskrivningen ovan. Som en tumregel brukar vi säga att en integration kan ligga mellan 20 och 100 timmar beroende på ambitionsnivå.

Rådgivning från Kundo, även mer omfattande sådan, brukar inte överstiga 10-15 timmar. Kundos API finns tillgängligt i alla våra kontonivåer.

Några goda exempel

Här ser du tre exempel på olika integrationer som våra kunder har gjort.

Erbjudandeappen Rabble har gjort en ”djup” integration av Kundo för att skapa en FAQ-del på sin webbplats. Fokus ligger på att söka befintliga svar och först längre ned på sidan finns möjligheten att skriva ett eget inlägg. Rabble har alltså både skapat en egen grafisk profil och en annan prioritering av innehållet på sidan.

Rabble integration Kundo

Även Ikano Bank har valt att göra en integration där hela användarupplevelsen flyttas till den egna webbplatsen. Med hjälp av Kundos system för taggning har de även skapat anpassade kategorier: Lån, sparande, praktiska frågor och tyck till.

Ikano Bank integration Kundo

SkiStar har valt att använda Kundo för frågor och svar på sin sajt MySkistar. Detta är en liknande integration som den hos Ikano Bank men något ”grundare”. Sökning och listning av populära inlägg sker på den egna sajten men när du klickar på ett inlägg kommer du direkt till deras forum på Kundo som i sin tur har färganpassats för att matcha deras grafiska profil. SkiStar har också valt att lägga till ett eget fält ”Skipassnummer” i formuläret där besökaren skriver en ny fråga.

MySkistar / Skistar integration Kundo

Andra alternativ

Utöver de kompletta integrationerna ovan så finns det även kunder som på smarta sätt gjort enklare och mycket kostnadseffektiva lösningar. Ett exempel på detta är Mynewsdesks supportsida där Kundos Popup-fönster, som normalt öppnas via en knapp i sidans högerkant, länkats in på sidan med hjälp av en Iframe.

Innan man beslutar sig för en integration är det förstås också en bra idé att titta vad som går att åstadkomma med en egen domän och ett färganpassat forum som hos Hemnet, SATS och Malibu. En egen domän och färganpassningar ingår från vårt Mediumpaket och uppåt.

Du får gärna kontakta oss för fler exempel på integrationer i webbplatser och mobilapplikationer!