Enkla tips för ett välskött forum

Vi får ofta frågor om hur man ska arbeta med att hålla sitt forum relevant över tid. Det bästa sättet är att ha en enkel och bra rutin i det dagliga arbetet med att besvara frågor.

Den rutinen kallar vi ”ARS” – Arkivera, Rubriken, Svara.  Följ den här metoden så garanterar vi ett relevant forum under många år framöver.

A – Arkivera

Nyckeln till ett relevant forum är att enbart rätt innehåll syns i forumet. Får man mängder av sökresultat är det inte lätt att hitta det bästa svaret. Det första du ska göra är därför att läsa det nya inlägget och ställa dig själv frågan: Är den här inlägget relevant för fler?

Om svaret är Nej ska du arkivera inlägget. Då försvinner det från forumets sökfunktion och listor, men du kan fortfarande svara på det. Om ett inlägg är relevant för fler kan bero på flera saker. Exempelvis:

  • Är frågan någorlunda allmängiltig?
  • Är den skriven med ett tydligt språk?
  • Finns det få frågor som denna, eller finns redan fler synliga inlägg i forumet som besvarar frågan?

Det finns ingen regel för hur många inlägg som ska arkiveras. I vissa forum är det 5%, i andra är det 90%.

R – Rubriken

Om du valt att arkivera frågan behöver du inte bry dig om rubriken, då syns inlägget bara för dig och frågeställaren. Om du däremot valt att lämna inlägget publikt blir rubriken mycket viktig och behöver ofta förtydligas.

Vilken av dessa två sökresultat skulle du Screen Shot 2016-01-29 at 09.01.10klicka på om du sökt på ”förstahandskontrakt”? Du väljer troligen det första resultatet eftersom det tydligt förklarar vilken fråga som besvaras.

Rubrikens främst syfte är alltså att hjälpa andra besökare förstå vilken information som döljer som bakom länken.

Du redigerar rubriken genom att bara klicka på den. En bra rubrik är ofta 5-10 ord lång och gärna formulerad som en fråga. Här kan du läsa mer om att skriva bra rubriker i forumet.

S – Svara

Nu är du redo att besvara frågan! Det kan verka som mycket arbete att komma hit, men som rutinerad redaktör tar du besluten ovan på mindre än 30 sekunder.

Hur du formulerar ditt svar beror på om du valde att arkivera frågan. Genom att ta det beslutet först sparar du därför tid! Om du arkiverade kan du ge ett kortare svar. Om du valt att låta inlägget vara synligt ska du alltid tänka på att ditt svar även ska hjälpa fler. Vilka följdfrågor kan komma? Vilken nyttig information i forumet eller på er webbplats kan du länka till?

Så komma igång. Det bästa arbetsättet för ett tydligt forum: ARS – Arkivera, Rubriken, Svara!

Vill du lära dig mer om att skriva bra svar och hålla ordning i ert forum?

Inga kommentarer

Kommentera

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>